KernelNewbiesRU:

Pomocí {{attachment:myfile.png}} vytvoříte odkaz na přílohu. (A poté pomocí můžete přílohu pomocí odkazu nahrát.)