KernelNewbiesRU:

Wiki pískoviště

Na této stránce můžete libovolně experimentovat s Wiki. Prosíme jen, abyste 1) nemazali tento text a 2) nezakládali žádné další jen na své pokusy.

Než začnete, možná si budete chtít v novém panelu nebo okně prohlížeče otevřít stránku HelpOnEditing.


Odsud dolů již můžete dělat, co je vám libo

Formátování textu

kurzíva tučné písmo psací stroj

také psací stroj (záleží na konfiguraci)

větší menší

Trocha předformátovaného textu
  def fce(a, b = 5):
    print "Baf"
dokonce několik řádek

  1 #Ještě kapka pythonovského zdrojáku, tentokrát obarveného
  2 def syntax(highlight):
  3   print "on"
  4   return None

  1  public void main(String[] args]){
  2   System.out.println("Hello world!");
  3  }

Odkazy

HelpOnEditing InterWiki

http://moinmo.in Python

someone@example.com

Jsou možné i kotevní odkazy:

Odkaz na obrázek

http://c2.com/sig/wiki.gif

Smajlíci

/!\ Alarm

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Seznamy

S odrážkami

Slovník

Termin
Definice

Kresby

[ATTACH] [ATTACH]

Nadpis 1

Nadpis 2

Nadpis 3

Nadpis 4