KernelNewbiesRU:

Jeigu naudotojo nuostatose nurodysite Lietuvių kalbą, el. laiškus gausite lietuvių kalba.