KernelNewbiesRU:

Skriv lenkeadresser på denne måten: http://www.example.org/, det blir automatisk vist som klikkbar lenke.