KernelNewbiesRU:

Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2018-01-03
[DIFF] 09:52 [INFO] Antispam subsystem
[DIFF] 09:52 [INFO] anaumov
[DIFF] 10:03 [INFO] anaumov
2018-03-24
[DIFF] 00:54 [INFO] anaumov
2018-05-04
[DIFF] 21:18 [INFO] anaumov