## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki! ## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation. ##master-page:HelpOnActions ##master-date:Unknown-Date #acl -All:write Default #format wiki #language pl == Akcje == Akcje są to narzędzia, które działają na danej stronie albo na całym wiki, ale w przeciwieństwie do makr nie dodają zawartości ''do'' strony, kiedy jest ona wyświetlana, ale pracują ''na'' jej zawartości. Akcje albo produkują niektóre dane bazując na zawartości strony (np. wyszukiwanie) albo implementują funkcje, które nie są związane z oglądaniem strony (jak usuwanie albo zmiana nazwy strony). Istnieje zbiór akcji systemowych, which includes page editing. Możesz rozszerzać komplet znanych akcji przez dodawanie własnych. Żeby dowiedzieć się więcej, zobacz HelpForDevelopers. The following actions are added to the list of user-defined extension actions at the bottom of each page. This happens to any mixed-case extension, for other actions (all lower-case) see the list further down this page. Pewne akcje mogą nie być dostępne dla twojej strony wiki.. * `AttachFile`: dodaje pliki do strony, żeby dowiedzieć się więcej, zobacz /AttachFile. * Ta akcja nie jest dostępna, jeżeli nie jesteś zalogowany * `DeletePage`: usuwa stronę; wymaga potwierdzenia. Usunięcie oznacza, że tworzona jest końcowa kopia zapasowa i dopiero potem strona jest usuwana. To znaczy, możesz odzyskać stronę później (tak długo, jak długo kopia fizycznie nie zostanie usunięta ). * Ta akcja nie jest dostępna, jeżeli nie jesteś zalogowany. * `RenamePage`: przemianowuje stronę; wymaga potwierdzenia. * `LikePages`: listuje te strony, których tytuł rozpoczyna się albo kończy tym samym MeatBall:WikiWord jak aktualny tytuł strony. * `LocalSiteMap`: pokazuje najbliższe linki w stosunku do aktualnej stron, to znaczy, listuje wszystkie odnośniki do stron oraz ich odsyłacze do pewnej ograniczonej głębokości. * `SpellCheck`: sprawdza pisownię dla aktualnej strony; żeby dowiedzieć się więcej, zobacz HelpOnSpellCheck. The following is a list of ''internal'' actions that are used to implement the various icons and links at the top and bottom of pages, or supplement certain macros. * titleindex: tworzy wykaz wszystkich nazw stron w formacie [wiki:Self:?action=titleindex text] lub [wiki:Self:?action=titleindex&mimetype=text/xml XML]; the main use of this action is to enable MeatBall:MetaWiki. * fullsearch: ta akcja jest wyzwalana przez naciśnięcie na przycisk "Go" makra `FullSearch` (Self:?action=fullsearch&value=HelpOnActions). * titlesearch: ta akcja jest wyzwalana przez naciśnięcie na przycisk "Go" makra `TitleSearch` (Self:?action=titlesearch&value=HelpOnActions). * inlinesearch: this implements the inline search for the form fields at the bottom of each page (note that this uses POST requests, so you won't normally see this action in URLs). * highlight: wyróżnia poszukiwane słowo, kiedy klikniesz link na liście wyników poszukiwania. * diff: pokazuje różnice między zmienionymi stronami. * info: pokazuje metadane na stronie. * recall: display an older revision of a page. * show: pokazuje stronę (domyślna akcja). * refresh: refresh the cached version of a page (currently only used on XSLT-formatted pages). * print: pokazuje widok wydruku strony, w którym pomija pozycje do nawigowania dostępne w wyświetlanym widoku. * edit: edit this page. * savepage: zapisuje stronę (nie zawsze robi się to ręcznie). * subscribe: subscribe to a page. * userform: zapisuje preferencje użytkownika. * bookmark: set bookmark for RecentChanges. * raw: send the raw wiki markup as text/plain (e.g. for backup purposes via wget); Self:SystemInfo?action=raw shows the markup of SystemInfo. * format: emit specially formatted views of a page. Parameter `mimetype` specifies the wanted mime-type. * You can use it to generate '''DocBook''' markup from your pages. Just append `?action=format&mimetype=xml/docbook` to the address. * rss_rc: generate a RSS feed of RecentChanges. * chart: wyświetla wykresy. * export: eksportuje zawartość wiki. ''[eksperymentalny]'' * content: for transclusion into static web pages, this action emits the pure page content, without any , , or tags. * links: generuje listę całych stron i połączeń między nimi, podobnie do MeatBall:LinkDatabase. * xmlrpc: Interfejs wiki XML-RPC, zobacz MeatBall:XmlRpcToWiki. * revert: powraca do starszej wersji strony. * macro: wykonuje pomocniczą akcję w zewnętrznym makro.