KernelNewbiesRU:

Tämän sivun tarkoituksena on selventää linkkien muodostamiseen tarvittavaa rakennetta. Alla on useita esimerkkejä merkintätapoineen. Linkkien luomista kannattaa harjoitella WikiTestiSivulla.

Yleiskatsaus

Linkki

Merkintätapa

Kommentti

sisäinen linkki

WikiNimi

niin sanottu CamelCase-merkintä

vapaamuotoinen sisäinen linkki

[[Sivu]] tai [[vapaamuotoinen linkki]]

vapaasti määriteltävissä

sisäinen linkki alasivulle

/Alasivu tai [[/Vapaamuotoinen alasivu]]

viittaa ylempään sivuun

ulkoinen linkki

http://example.com

vapaamuotoinen teksti sisäisen linkin kuvaamiseen

[[OhjeSisältö|Ohjeen sisältö]]

vapaamuotoinen teksti ulkoisen linkin kuvaamiseen

[[http://example.com|Linkki sivustolle example.com]]

link to parent's sibling

[[../../sibling|link text]]

link to a sibling of the parent page

paikallinen kuvatiedosto (liitetiedosto)

{{attachment:kuva.png}}

kuva näkyy sisällössä

ulkoinen kuvatiedosto

{{http://esimerkki.fi/kuva.png}}

kuva näkyy sisällössä

linkin luominen sisäisen tai ulkoisen kuvatiedoston avulla

[[ImageLink(kuva,kohde[,width=leveys[,height=korkeus]][,alt=vapaamääritteinen selite])]]

luo kuvasta linkin

sisäisen linkin katkaiseminen

WikiNimi``ä

käytä kahta "`"-merkkiä

estä sisäisen linkin luominen

!WikiNimi

vapaasti määriteltävissä

Selitykset ja esimerkit

Vapaamuotoiset sivujen nimet

Yleensä sivujen nimiin linkittäessä käytetään niin sanottua CamelCase-merkintää, esimerkkinä WikiNimi. Voit luoda myös vapaamuotoisia nimiä sivuille. Vapaamuotoisissa nimissä voit käyttää esimerkiksi yhtä isoa kirjainta, pieniä kirjaimia, välilyöntejä ja vieraskielisiä merkkejä. Vapaamuotoinen linkki luodaan ["sulkemalla sivun nimi lainausmerkkien ja hakasulkeiden sisään"].

Linkit ja kuvat sivujen sisällössä

There are several ways to insert external references1 into the text:

Jos kirjoitat verkko-osoitteen normaalin tekstin sekaan, verkko-osoitteeseen kuuluvien merkkien havaitseminen voi tuottaa ongelmia. On neljä tapaa pakottaa verkko-osoite poikkeamaan tietystä kohtaa tekstiä:

Tuettujen verkko-osoitteiden tyypit ovat http, https, ftp, nntp, news, mailto, telnet, irc ja file. Wikin ylläpitäjä pystyy lisäämään tuettuja tyyppejä verkko-osoitteille muokkaamalla muuttujaa url_schemas. Lisätietoja löytyy sivulta HelpOnConfiguration.

In addition to the standard schemes, there are MoinMoin-specific ones: wiki, attachment, inline, and drawing. "wiki" indicates an InterWiki link, so MoinMoin:FrontPage and wiki:MoinMoin:FrontPage are equivalent; you will normally prefer the shorter form, the "wiki" scheme becomes important when you use bracketed links, since there you always need a scheme. The other three schemes are related to file attachments and are explained on HelpOnActions/AttachFile.

For more information on the possible markup, see HelpOnEditing. For details on how to link to subpages, see HelpOnEditing/SubPages.

To insert anchors into a page you need the macro Anchor: [[Anchor(anchorname)]], where "anchorname" is the actual identifier of the anchor. To reference an anchor on the same wiki page use [#anchorname] or [#anchorname label text]. To link to an anchor on another wiki page write [:PageName#anchorname] or [:PageName#anchorname:label text], where "PageName" is the name of the other page and "anchorname" is the identifier of the anchor on that page.

It is often desirable to create a link to a Wiki page in the current Wiki, but have the link appear with a different text label. While you can use an InterWiki link with a Wiki name of Self, this results in an InterWiki icon prefix which might be misleading since you're not leaving the current Wiki at all. Use the syntax of [:WikiPage:Label text] to achieve a link to a current Wiki page without creating an InterWiki link.

/!\ On some Wikis, a link to the page RecentChanges might refer to the same page as this link: recentchanges. This is especially true for Windows and Mac OS X systems because they are not case-sensitive normally.

  1. The opposite of external references are the internal, automatic WikiName links. (1)

Estä linkin automaattinen luominen

Jos haluat kirjoittaa sivun nimen muodossa WikiNimi, mutta et halua siitä linkkiä, käytä merkintää Wiki``Nimi.

Vaihtoehtoinen tapa on käyttää sivun nimen edessä huutomerkkiä, esimerkiksi merkintä !WikiNimi ei luo linkkiä. Tämä merkintätapa voidaan estää asettamalla asetuksiin bang_meta-kohtaan arvo False, eli bang_meta = False

Jos haluat estää ulkoisen sivun osoitteesta linkin luomisen, käytä jompaa kumpaa seuraavista tavoista:

`http://...` tai {{{http://...}}}

Merkintätapa

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]]
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/|MoinMoin-ohjelmiston sivusto]]
 * {{http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/common/moinmoin.png}}
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/common/moinmoin.png]]
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/common/moinmoin.png|moinmoin.png]]
 * [[http:/wiki/common/moinmoin.png]] osittainen osoite
 * InterWiki
  * InterWiki
  * MeatBall:InterWiki
  * MeatBall:InterWiki
  * MeatBall:InterWiki
  * [[MeatBall:InterWiki|InterWiki-sivu MeatBall-wikissä]]
 * Sähköposti
  * nimi@example.com
  * mailto:user@example.com?subject=test
  * [[mailto:nimi@example.com?subject=testi|Lähetä sähköposti otsikolla "testi" osoitteeseen nimi@example.com]]
 * [[InterWiki|InterWiki-sivu tässä wikissä]]
 * [[#ankkurinimi|Linkki samalla sivulla olevaan ankkuriin]]
 * [[SivunNimi#AnkkurinNimi|Linkki tekstinä saman wikin toisella sivulla olevaan ankkuriin]]

Esitystapa