KernelNewbiesRU:

En klasse er et WikiWikiNavn som utnytter WikiWiki's reverse lenker. Klikker du på en klassesides tittel får du en liste over sider tilhørende den klassen. Klikk ovenfor på tittelen KlasseKlasse for å få en liste over alle klasser.

Her er en liste over alle klasser denne wikien kjenner til:

Her er en liste over alle sider som inneholder wikikoden KlasseKlasse:

Alle klasser starter med ordet "Klasse". For mer informasjon se AboutCategoriesAndTopics.