KernelNewbiesRU:

User agent %
Mozilla/5.0 59.93
SemrushBot/3~bl 9.93
SemrushBot/6~bl 8.41
Python/3.9 8.02
CCBot/2.0 2.49
DotBot/1.1 2.26
SemrushBot/2~bl 2.12
DotBot/1.2 1.88
PetalBot 0.69
YandexBot/3.0 0.55
Others 3.72